GEOMETRIJA KOTAČA

Evo zašto su prednji kotači zakošeni prema unutra. To se zove usmjerenost, odnosno ‘špur’

Dva su bitna razloga: da automobil sam održava pravac i što se pri ubrzavanju, kod auta s prednjim pogonom, prednji kotači razmiču, pa se i zbog toga uzdužno ukošavaju

Uzdužno zakošenje kotača jeda je od tri bitna čimbenika geometrije kotača. Kotači se postavljaju uzdužno zakošeni prema unutra (pozitivan uzdužni nagib, konvergencija, je prema unutra, negativan, divergencija, prema vani), odnosno kut uzdužnog nagiba, što se kolokvijalno naziva ‘špur’ (njem. Spur), iz dva razloga:

1. Automobil treba sam zadržavati pravac vožnje – ako je ‘špur’ pravilno podešen, kad se na ravnoj cesti pusti volan iz ruke, automobil mora ići ravno.

2. Kod automobila s prednjim pogonom, kakvih je 90 posto na cestama, pri ubrzavanju prednji pogonski kotači razmiču, pa se i zbog toga uzdužno ukošavaju.

 Usmjerenost, jedna od tri bitne značajke geometrije kotača, definirana je standardom ISO 612, na engleskom se označava ‘Toe-in’, za usmjerenost prema uzdužnoj osi simetrije automobila (pozitivno) i ‘Toe-out” za usmjerenost nasuprot uzdužnoj simetriji automobila ‘(negativno). Na njemačkom ‘Vorspur’ i ‘Nachspur’