HHO generator (3/3): ovo je ključ problema i obmane

HHO generator iznimno nepovoljno elektrolizom u automobilu proizvodi vodik i dodaje ga u usisnu cijev, pa energetski i termodinamički ima više štete nego koristi…

Vodik je u automobilu moguće dobiti na dva načina: elektrolizom vode, kao u HHO generatoru, ili izdvajanjem iz prirodnog plina, metana CH4 (svaka molekula metana ima 4 atoma vodika), u uređaju zvanom reformer. Pritom je drugi postupak daleko učinkovitiji i razvija se u sklopu vozila na vodikov pogon preko gorivnih ćelija, s napajanjem klasičnim gorivom (benzinom ili dizelom).

O postupku elektrolize kojeg koristi HHO dovoljno govori sljedeće: s jednim kilogramom vodika automobil može prijeći koliko s tri do četiri litre benzina. Ali, ako se za pogon koristi vodik dobiven elektrolizom vode u automobilu, za proizvodnju kilograma vodika trebalo bi potrošiti više od 20 litara benzina! Pametnome dosta.

Reformiranje iz metana je povoljnije, ali još uvijek nepovoljno. Za dobivanje određene količine energije iz vodika, potrebno je potrošiti 2,5 do tri puta toliko energije iz plina

Zašto je nepovoljno upuhivati dodatnu količinu kisika, koju proizvodi HHO?

Suvremeni motori imaju precizno reguliran omjer goriva i zraka – za potpuno izgaranje, a ono ne može biti potpunije od potpunog, jednog grama benzina potrebno je 14,7 grama zraka (kod dizelskog motora 14,5) i to je optimalan, odnosno stehiometrijski omjer, za koji kažemo da je faktor pretička zraka, koji se označava kao lambda, jednak jedinici (ili 100 posto).

Taj se omjer provjerava i podešava mjerenjem udjela zaostalog kisika u ispušnim plinovima, lambda sondom, koja je u osnovi senzor kisika. Upuhivanjem dodatne količine kisika višestruko je štetno. Prvo, osiromašuje se smjesa te se povećava udio dušikovih oksida, koji su otrovniji i kancerogeniji od čađe.

Drugo, na mjestima povišenog sadržaja kisika može doći do lokalnog pregrijavanja i rastaljivanja čestica metala, efektom autogenog zavarivanja. Treće, ‘zbunjuje’ se upravljački modul, koji zbog toga može povećati količinu ubrizganog goriva.

Prioritet svakog motora je, dakle, precizno podešavanje omjera goriva i zraka, uz faktor pretička zraka (lambda) jedan i tada su potrošnja goriva i emisija štetnih plinova na najnižim mogućim razinama za konkretan motor.

Zbog čega neki vozači ipak tvrde da im se smanjila potrošnja ugradnjom HHO uređaja?

Nitko ne voli spoznaju da je uzalud uložio, primjerice, 3500 kn te, naivno nasjevši na ‘tehnološku maglu’, ispao budala. Ponekad je to pogotovo neugodno objasniti supruzi te biti izložen njenoj poruzi i opravdanoj ljutnji.

Stoga takvi često pošto-poto žele dokazati da štede i ispasti ‘pametni’, potiskujući spoznaju da su bacili novac, pa voze znatno umjerenije, izbjegavaju velike gužve, povisuju tlak zraka u gumama…

I zbilja počnu štedjeti, ali ne zbog HHO-a, nego zbog stila vožnje! Poznato je da prosječan vozač potroši 30 posto više goriva nego što bi mogao, koristeći poznate metode smanjenja potrošnje goriva.

Zaključak 1:
Da bi ‘štedio’ HHO najprije potroši razmjerno veliku količinu električne energije, odnosno tekućeg goriva, jer struju proizvodi alternator kojeg pokreće motor.

Zaključak 2:
Elektroliza je vrlo neučinkovita – za kilogram vodika u autu treba sagorjeti 20 litara benzina.

Zaključak 3:
Mnogi ne žele priznati da su bacili novac, pa ‘dokazuju’ korisnost HHO-a umjerenom vožnjom.

HHO generator (1/3): platite 500 eura, dobijete muda pod bubrege…

HHO generator (2/3): Neutemeljeno se tvrdi da se dodavanjem vodika i kisika može smanjiti potrošnja

Komentari