VOLKSWAGEN PASSAT B5/B5.5

Volkswagen Passat B5/B5.5: kad se mijenja zupčasti remen i što ide s njime?

Ovisi o seriji motora, od 90.000 do 180.000, interval, postupak i cijena ovisi i o tome pokreće li zupčasti remen pumpu rashladne tekućine…

Kod turbodizelskog 1.9 TDI, do 2000. godine, zupčasti remen se mijenja na 90.000 km, a od 2002. i za sve motore 2.0 TDI nakon 120.000 km.

Turbodizelaši 1.9 TDI, serije AGR, imaju napinjač (španer), tri klizača i pumpu rashladne tekućine, pokretanu zupčastim remenom i sve treba izmijeniti. Serije AFN ima napinjač i dva klizača, a pumpa rashladne tekućine je izvan zupčastog remena.

Kod benzinca 1.6 remen se mijenja nakon 90.000 km, s napinjačem i pumpom rashladne tekućine. Turbobenzinac 1.8T ima predviđenu kontrolu na 90.000 km i potom svakih 30.000 km, a mijenja se najkasnije nakon 180.000 km, s napinjačem, klizačem i pumpom rashladne tekućine.

Trošak je, sa zamjenskim dijelovima, ovisno o tipu motora, 2500 do 4000 kn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin