DOBRO JE ZNATI

MAP senzor: mjerač tlaka usisnog zraka, važnog za doziranje ubrizgavanja goriva

MAP (Manifold Absolute Pressure) senzor važan je osjetnik za rad benzinskog motora, jer mjeri tlak usisnog zraka, po kojem elektronička upravljačka jedinica (ECU) proračunava gustoću, odnosno masu usisanog zraka te po tome potrebnu količinu ubrizganog goriva…

MAP, odnosno MAP senzor, kratica od ‘manifold absolute pressure sensor’ (osjetnik apsolutnog tlaka u usisnoj grani) je mjerač tlaka usisnog zraka. Važan je za rad benzinskog motora, jer po njemu upravljačka elektronika proračunava gustoću, odnosno masu usisanog zraka (mijenja se s tlakom) te po tome potom i potrebnu količinu ubrizganog goriva.

Za pravilno izgaranje jednog grama goriva potrebno je 14,7 grama zraka i to je ‘stehiometrijski omjer’, koji se podešava lambda sondom. Zbog toga je MAP senzor jedan od najvažnijih sklopova za ispravnost rada motora.

U slučaju njegove neispravnosti motor radi neravnomjerno, odnosno uopće ne radi. Osjetnik tlaka u usisnoj grani jedan je od osnovnih elemenata za pripremu smjese goriva kod benzinskog motora. Glavna zadaća osjetila tlaka u usisnoj grani je registracija opterećenja motora a u samom sklopu osjetila tlaka može biti i davač temperature usisanog zraka.

Analogni osjetnik tlaka prikazuje nam naponsku vrijednost a digitalni frekvenciju u odnosu na promjenu tlaka

Osjetilo tlaka u usisnoj grani koristi se ujedno i za indirektno mjerenje mase zraka (snimanjem stvorenog podtlaka unutar usine grane), koji ulazi u motor. Sastoji se od piezo elementa i pripadajuće elektronike za obradu signala.

Napajan je sa 5 V i izlazni napon kreće se u rasponu 0-5 V, ovisno o tlaku unutar usisne grane. Noviji motori imaju MAP senzor s digitalnim signalom koji promjenu tlaka u usisnoj grani pretvara u promjenjivu frekvenciju.

Osjetnici tlaka u usisnoj grani na vozilima mogu biti analogni ili digitalni (kod novijih motora), koji izmjerenu promjenu tlaka u usisnoj grani pretvara u promjenjivu frekvenciju

Ovo su simptomi kvara MAP senzora:

  1. Prebogata smjesa goriva i zraka, koja može izazvati smanjenje učinkovitosti i otkaz svjećica, stvaranje karbonskog taloga u motoru, povećanje potrošnje goriva i štetnih emisija (s mirisom benzina u ispuhu)
  2. Presiromašna smjesa goriva i zraka, koja izaziva pregrijavanje ventila, klipova i stijenki cilindara, povećane emisije kancerogenih dušikovih oksida (NOx) te detonantno izgaranje koje može oštetiti klipni mehanizam i katalizator
  3. Paljenje signala kvara motora “check engine” 
  4. Pucanje iz ispuha
  5. Pad na tehničkom pregledu, zbog loših emisijskih rezultata
  6. Nemiran rad u praznom hodu (leru)
  7. Trzanje i gubitak snage pri naglom ubrzanju
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin