TEHNIČKA ISPRAVNOST ZA SIGURNOST

Naknadno ugrađeni spojleri i krila donose više štete nego koristi, a mogu biti opasni

Funkcija aerodinamičkih ‘sportskih’ dodataka (spojlera i krila) je povećanje sile prianjanja kotača na podlogu pri velikim brzinama, ali to treba napraviti stručno i zakonito, jer se umjesto povećanja dinamička stabilnost može smanjiti, a pritom se povećava, a ne smanjuje otpor zraka

Postavljanje dodatnih ‘sportskih’ spojlera i krila mnogima je nezaobilazna stavka pri tuniranju automobila. Automobil zbog toga ljepše, atraktivnije izgleda (možda, o ukusima se ne raspravlja…) i navodno brže ide i bolje leži (to je najčešće potpuno pogrešno i štetno).

Treba razjasniti razliku između spojlera i krila, premda oba ta aerodinamička elementa imaju sličnu, odnosno jednaku namjenu – povećanje pritiska na podlogu pri većim brzinama.

Spojleri se ugrađuju na prednji, stražnji ili središnji dio, a zadatak im je da preusmjeravaju struju zraka te tako, na različite načine poboljšavaju prianjanje kotača na podlogu. Prednji spojler djeluje na sljedeći način:

Prednji spojleri služe smanjenju udaljenosti između prednjeg donjeg ruba karoserije i podloge (prometnice). Budući da zrak potom struji kroz manju površinu, povećava mu se brzina, a time, po Bernoullijevoj jednadžbi, smanjuje tlak. Istodobno se povećanjem vrtloženja s gornje strane spojlera tlak zraka povećava, pa rezultirajuća razlika tlakova, pomnožena s tlocrtnom površinom automobila, stvara dodatnu silu prianjanja (pritiska) na kotače. Foto: carbonwurks.com

Spojler koji se ugrađuje na stražnji dio krova ili stražnjeg dijela automobila ima funkciju poremetiti strujanje te pravilno laminarno pretvoriti u nepravilno, turbulentno. Spojler je spojen na karoseriju tvoreći neprekinutu površinu i stoga je strujanje samo s jedne njegove strane.

Spojler, po engleskom značenju (to spoil – kvariti), kvari pravilnu struju zraka stvarajući vrtloženja zraka, umjesto laminarnog strujanja u graničnom sloju, čime se povećava tlak zraka u toj zoni. Prirast tlaka, pomnožen s tlocrtnom projekcijom zone spojlera, stvara dodatnu silu prianjanja stražnjih kotača na kolnik. Time se pri velikim brzinama poboljšava prianjanje te smanjuje rizik nekontroliranog zanošenja i opasnog gubitka dinamičke stabilnosti (‘smrtonosne piruete’). Foto: autodeal.com.ph

Za razliku od spojlera, krilo, u pravilu veće površine, odvojeno je od karoserije (pričvršćeno spojnim dijelovima) te ima funkciju obrnuto postavljenog avionskog krila. ‘Napadni kut’ mu je negativan te stvara negativan uzgon (Downforce), usmjeren prema tlu.

No, spojleri, a pogotovo krila trebaju geometrijom, izvedbom i postavljanjem biti usklađeni s karakteristikama automobila. U pravilu ugrađeni su kad trebaju, a kad ne trebaju nisu.

Zbog toga se, prije ugradnje spojlera ili krila zapitajte zašto ih tvornica nije ugradila pri proizvodnji automobila, kad se to može najjednostavnije i najkvalitetnije? Da trebaju, ugradila bi ih!

Usto, nekontrolirana ugradnja spojlera mijenjajući strujanje može poremetiti sklad statičkih, dinamičkih i aerodinamičkih sila, pa umjesto poboljšanja svojstava može ih pogoršati.

Pritom se zanemaruje da dodatni spojleri štetno utječu na sigurnost, posebice pješaka, biciklista, motociklista…, koje naletu mogu pogibeljno ozlijediti. Nepovoljno djeluju i na sigurnost ori naletu na drugi automobil.

Zbog toga opravdano zbog nelegalno, najčešće i nestručno postavljenih spojlera nećete proći tehnički pregled, a ako su naknadno ugrađeni (neki ih skidaju prije odlaska na tehnički pregled), policija vas može isključiti iz prometa. Važno je istaknuti sljedeće zablude:

1. Dodatni spojleri i krila poboljšavaju estetski dojam
To je, najblaže rečeno upitno. Automobil najbolje izgleda kako ga je dizajner nacrtao, a s dodatnim spojlerima automobil dobiva kičaste značajke, a za stručnjake izgleda nelogično, pogotovo ako veliko repno krilo stavite na, primjerice, Volkswagen Bubu.

2. Dodatni spojleri i krila smanjuju otpor zraka
Upravo suprotno, povećavaju ga! Spojler u graničnom sloju laminarno strujanje pretvara u turbulentno, čime se povećava otpor strujanju zraka. Usto, dodatni spojleri i krila često povećavaju čelnu površinu, odnosno površinu najvećeg poprečnog presjeka automobila, koja izravno utječe, množenjem s dinamičkim tlakom zraka, na otpor zraka. Kod krila negativan ‘napadni kut’ stvara negativan uzgon – silu usmjerenu prema tlu (downforce). Kod zrakoplova krilo je poprečno usmjereno (zakrenuto) na suprotnu stranu nego kod automobila (prednji brid prema gore), kako bi stvorenim uzgonom zrakoplov podiglo u zrak.

3. Dodatni spojleri i krila povećavaju dinamičku stabilnost
To je najveća zabluda i najveći problem ovog zahvata. Naime, stvaranje turbulentnog strujanja i povećanje pritiska kotača prema podlozi, kad se statičkom i dinamičkom opterećenju pridodaje i aerodinamičko (downforce), predmet je detaljnih analiza u zračnom tunelu i ispitivanja na testnom poligonu. Naime, za dinamičku stabilnost, osim veličine sila prianjanja na podlogu, važan je omjer sila prianjanja na prednje i stražnje kotače. Kod sportskih automobila spojleri i krila detaljno se proučavaju i ugrađuju tvornički. Svi naknadno ugrađeni u pravilu su nepotrebni i štetni – zašto ih već tvornica nije ugradila?!

4. Dodatni spojleri i krila povećavaju sigurnost
Upravo suprotno! Osim što spojleri, a pogotovo krila mogu teško ozlijediti pješaka, biciklistu, motoristu…, izazvati smrtne posljedice te prouzročiti dodatna, opasna oštećenja na drugom automobilu, mogu se otrgnuti pri velikim brzinama, uz nesagledive posljedice. Opasan je trenutak otrgnuća i potom zaostali spojler ili krilo na kolniku.

Zbog toga se na automobil ne smiju ugrađivati dodatni spojleri i krila, osim po uputi proizvođača spojlera i krila, što se odobrava pregledom u postupku ispitivanja vozila u za to određenim stanicama za tehnički pregled (www.cvh.hr). No, još jednom napominjemo, naknadna ugradnja krila i spojlera je u velikoj većini slučajeva nepotrebna, neisplativa i štetna.

A vizualni dojam? O ukusima se ne raspravlja…

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo