DOBRO JE ZNATI

Oktanski broj – pokazuje otpornost benzina na detonacije, evo što znači:

Oktanski broj, koji stoji nakon oznake Eurosuper, određuje otpornost određenog benzina na detonantno izgaranje, odnosno samozapaljenje, što je viši, to je bolje…

Detonantno izgaranje pojava kad prije preskakanja iskre (kod otto motora) dolazi do samozapaljenja smjese, odnosno do nekontrolirane eksplozije (detonacije). Tada se naglo oslobađa velika količina topline, a brzina izgaranja raste na preko 500 m/s (nekoliko desetaka puta brže od normalnog).

Pri detonantnom izgaranju nastaje veliko lokalno zagrijavanje cilindara, klipova i ventila, koje može prouzročiti njihovo trajno oštećenje. Što je veći stupanj kompresije motora, potrebno je gorivo veće oktanske vrijednosti.

Važno je da gorivo samo ne detonira prije nego preskoči iskra na svjećici. Oktanska vrijednost goriva određuje se prema dva referentna goriva, odnosno njihovoj smjesi:

• izooktan C8H18 je vrlo je otporan detonaciji te mu je oktanski broj 100. Razlog je u umreženoj strukturi ugljika s razmjerno malo slobodnih atoma vodika.
• heptan C7H16 je naprotiv vrlo sklon detonaciji te mu je oktanski broj 0. To omogućuje njegova duga, lančasta struktura (koja lako puca), s mnogo slobodnih atoma vodika.

Svaki se motorni benzin sastoji se od nekoliko desetaka, do preko stotinu ugljikovodika. Kod modernih, bezolovnih benzina (poput Eurosupera 95) prevladavaju aromati prstenastih struktura i izoparafini razgranatih struktura. Oznaka 95 (oktanski broj) znači da takvo gorivo ima otpornost na detonantno izgaranje kao smjesa 95 posto izooktana i pet posto heptana.

Izooktan C8H18 referentno je gorivo, koje je zbog umrežene strukture ugljika, s malo slobodnih atoma vodika vrlo otporan na detonacije, za razliku od heptana
Svaki motorni benzin sastoji se od nekoliko desetaka, do preko stotinu ugljikovodika. Kod modernih, bezolovnih benzina (poput Eurosupera 95) prevladavaju aromati prstenastih struktura i izoparafini razgranatih struktura.

Oznaka 95 (oktanski broj) znači da takvo gorivo ima otpornost na detonantno izgaranje kao smjesa 95 posto izooktana i pet posto heptana. Oktanski broj se najčešće označava s RON, što je kratica od Research Octane Number – istraživački oktanski broj. Određuje se laboratorijski, a postoji i motorski oktanski broj, koji se određuje za svaki motor posebno. Oktanski broj ne pokazuje čistoću goriva, odnosno sadržaj sumpora i to se određuje po ekološkim normama.

Kad jedan od dva osjetnika smještena na bloku motora prepozna detonantno izgaranje, upravljačka elektronika smanjuje kut paljenja i količinu ubrizganog goriva
Svi novi benzinski motori opremljeni su senzorom kliktanja (lupanja), koji određuju trenutak pojave prvih detonantnih izgaranja.

Detonantna izgaranja najčešće nastaju pri malim brzinama vrtnje i velikim opterećenjima. Tada se u motoru čuje metalni zveket uslijed udaranja klipova i karika o stijenke cilindra. Kad senzor kliktanja osjeti prve detonacije, upravljačka elektronika smanjuje kut paljenja, a po potrebi i količinu goriva.

Svi suvremeni benzinski (otto)motori rade na toj granici, pa ako u automobil koji koristi 95-oktanski benzin ulijemo 98 ili 100-oktanski, upravljačka će elektronika podesiti veći kut pretpaljenja što će povećati snagu motora za nekoliko postotaka. I obrnuto, ako sportski motor napajamo gorivom niže oktanske vrijednosti, upravljačka elektronika će mu smanjiti kut pretpaljenja i snagu.

Detonantno izgaranje može izazvati teško oštećenje klipova i havariju motora.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo