Slabo paljenje hladnog motora ukazuje na ova tri problema

Dizelski motor, za razliku od benzinskog s elektromagnetskim paljenjem smjese (pomoću iskre na svjećici), gorivo pali kompresijskim paljenjem…

Zbog toga imaju veći stupanj kompresije te se usisani zrak, stlačivanjem u drugom taktu, zagrijava i na više od 650°C pa se gorivo nakon ubrizgavanja samo pali. Kašnjenje u paljenju ovisi o cetanskom broju goriva (veći CB, manje kašnjenje), ali ako se zrak u cilindrima dovoljno ne zagrije ili se pravodobno ne ubrizga dovoljna količina goriva, paljenja nema.

Stoga najprije treba provjeriti tlakove kompresije hladnog, odnosno nezagrijanog motora, a donja granica koja zahtjeva reparaturu motora je 27 bara. Druga je mogućnost da se zbog dotrajalog elektropokretača i akumulatora pri startanju motor na zavrti na 850/min, kad upravljačka elektronika daje impuls za otvaranje brizgaljki.

Treća je da se gorivo gubi na gumicama ispod brizgaljki. Savjetujemo vam servisiranje elektropokretača i alternatora, što je, obzirom na godine i kilometre, preporučljivo napraviti i preventivno. Povećat će se učinkovitost i smanjiti otpori elektropokretača te poboljšati punjenje akumulatora.

Zbog toga će elektropokretač brže zavrtjeti, a motor lakše paliti.

Komentari