VAŽNO ZA SIGURNOST

Tlak zraka u gumama: koliko je važan, što znači “bar”, “kPa”, “psi”?

-

Tlak zraka u gumama iznimno je važan za vozna svojstva, sigurnost vožnje, potrošnju goriva i trošenje gume te ga treba redovito kontrolirati, 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi

Automobil se dodiruje podloge (kolnika) samo gumama, površinom četiri ljudska dlana, koji su zaduženi prenošenje pogonskih, kočnih i upravljačkih sila te su od presudnog značenja za vozna svojstva, sigurnost vožnje i trajnost gume. Sniženi tlak zraka u gumama produžuje zaustavni put i povećava rizik zanošenja.

Istodobno se povećava otpor kotrljanja te povećava potrošnja goriva i trošenje guma. Posebice je štetno ako je tlak zraka različit u lijevom i desnom kotaču na istoj osi. Ispravna automobilska guma (pneumatik) minimalno propušta zrak te se tlak u gumi smanjuje za oko 0,5 posto mjesečno.

No, nepravilnosti i starenje gume mogu ubrzati taj proces te se povećava rizik vožnje s premalim, odnosno nepravilnim tlakom zraka u gumama. Zbog toga je preporučljivo pri svakom tankiranju goriva, odnosno svakih 15 dana, a najmanje jedanput mjesečno kontrolirati tlak zraka u gumama te postaviti ispravni. Vrijednost za konkretni model, prema dimenziji guma i opterećenju, naveden je na naljepmici koja je najčešće na okviru vozačevih vrata, odnosno B-nosaću karoserije.

Tlak zraka je preporučljivo kontrolirati ujutro, na početku vožnje, kako bi mjerenje bilo vjerodostojno. Naime, zagrijavanjem u gumi zrak se širi te mu se povećava tlak pa bi podešavanjem u takvom stanju podesili tlak niži od potrebnog.

Ako često vozite autocestom, odnosno povećanim opterećenjem, preporučljivo je postaviti tlak zraka u gumama za puno opterećenje (prema tablici na središnjem nosaču karoserije, za konkretnu dimenziju guma).

Trema razjasniti pojmove, jer je ispravno “tlak zraka”, a ne “pritisak zraka”, kako mnogi pogrešno govore. Za tlak zraka uobičajena je jedinica “bar”, premda je riječ o izvedenici. Osnovna jedinica za tlak je “Pa”, odnosno Pascal, koja odgovara djelovanju sile od 1 N (Newton) na površinu od 1 m2 (kvadratni metar).

“Pa” je razmjerno mala jedinici, pa je uvedena 100.000 puta veća “bar”, koja je približno jednaka kao stara jedinica “1 atm = 1, 013 bar”, odnosno atmosfera, koja je u prvim vremenima označavala standardan tlak atmosfere (1 atm) na razini mora i pri temperaturi od 20 Celzijevih stupnjeva. temperaturi.

Dakle 1 bar = 100.000 Pa, pa je za službenu upotrebu uvedena tisuću puta veća jedinica “kPa”, pa vrijedi 1 bar = 100 kPa. Tako iznosi kPa od 220, 240 i 260 (na naljepnici, na slici) znače 2,2, 2,4 i 2,6 bara.

U anglosaksonskom području koristi se i jedinica za tlak “psi”, kratica od “pound per square inch”. To nije više tehnički službena oznaka, ali se i dalje koristi, pa je dobro znati da je 1 bar = 14,5 psi, odnosno 1 kPa = 0,145 psi.

Autor