DOBRO JE ZNATI

EPS (Electric Power Steering), električni servouređaj volana

EPS – električni servouređaj volana, štedi gorivo

EPS – kratica od Electric Power Steering sustav je električne potpore upravljanju, koji umjesto hidrauličkog mehanizma koristi koračni (step) elektromotor. Tako su riješeni problemi gubitka snage i potrošnje goriva, jer se električni uređaj aktivira samo kod malih brzina i kad se okreće volanom (hidraulička pumpa okreće se stalno i troši energiju i kad se ne okreće volan). Elektromotorom upravlja procesor, na temelju brzine vožnje i opterećenja na kotačima.

Elektromotor može biti postavljen na vratilo volana, na zupčanik ili izravno na zupčastu motku (na slici). Servouređaj volana postao je važnim dijelom serijske opreme većine automobila. Osnovni mu je zadatak smanjenje okretnog momenta, odnosno obodne sile na volanu. Tako se prilikom parkiranja obodna sila na volanu smanjuje sa 100 do 150 N na samo 25 do 30 N. Klasični sustavi opremljeni su statičkim hidromotorom, a osnovni dio je visokotlačna uljna pumpa koja stvara tlak do 150 bara. Pokreće se okretnim momentom i snagom pogonskog motora, preko remenskog prijenosa.

Električni servouređaj volana (desno) poboljšava performanse i smanjuje potrošnju, ali ima i manu: pruža manje povratnih informacija s ceste i lošiju osjećajnost upravljanja (feed-back)

Uljni cjevovod je preko razvodnog mehanizma povezan s dvije tlačne komore, koje djeluju kao dvosmjerni hidraulički cilindar, a nalaze se u istoj osi sa zupčastom letvom. Ovisno o smjeru okretanja volana, mijenja se smjer protoka ulja i djelovanje hidrauličkog tlaka. Glavna mana ovog sustava je što angažira energiju motora i kad je potrebno i kad nije potrebno. Time se angažira, odnosno gubi 1 do 2 kW snage, što je za male motore prevelik ‘uteg’.

Hidraulička pumpa se okreće i troši energiju stalno – i kad treba (kad se okreće volan) i kad ne treba. Posebice se brzo okreće kod velikih brzina, kada je servouređaj potpuno beskoristan. Dodatni otpori povećavaju potrošnju goriva za dva do četiri decilitra na 100 km. Zbog toga većina novih automobila niže klase ima električni servouređaj volana.

 

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo