26. prosinca 1926. završen prvi prelazak Afrike autom od Atlantika do Crvenog mora

Britanski političar Frank Grey (1880. – 1935.) izazvao je britanske proizvođače automobila da mu daju na korištenje automobile za ovu avanturu…

Foto: wyascatablogue.wordpress.com

Izazov je prihvatila tvrtka Jowett i dva su automobila punih 60 dana prelazila put od Lagosa do Kaira, tada prvi puta prevaljen bilo kakvim vozilom, a iznimno opasan i zahtjevan i za ma koji drugi način putovanja.

Danas je to pothvat na kakav se avanturisti povremeno odlučuju, no tada je još smatran za gotovo neizvedivu ludost.

Komentari