NA DANAŠNJI DAN

Lord Montagu, tvorac muzeja automobila u Beaulieu, rođen 20. listopada 1926.

Foto: Allan warren, Amazon

Edward John Barrington Douglas-Scott-Montagu, treći barun Montagu od Beaulieua, na svojem je imanju 1952. otvorio muzej automobila, koji je postao jedan od najvećih na svijetu… 

Danas nosi ponosno ime National Motor Museum, s oko 250 izloženih automobila. Široj je javnosti lord ipak poznatiji po ulozi u prihvaćanju prava homoseksualaca na Otoku…

Danas nosi ponosno ime National Motor Museum, s oko 250 izloženih automobila. Široj je javnosti lord ipak poznatiji po ulozi u prihvaćanju prava homoseksualaca na Otoku.

Beaulieu (čita se ‘bjuli’) ugošćuje i najpoznatiji automobilski ‘buvljak’ u Europi, a smatra se da je Montagu smislio engleski naziv ‘autojumble’.

Lord Montagu, tvorac muzeja automobila u Beaulieu, umro je 31. kolovoza 2015.

Autor

Preporučeni sadržaj