OBILJEŽEN DATUM

Međunarodni dan carine proslavljen je 26. siječnja, domaći carinci nagrađeni

Carinska uprava Ministarstva financija obilježila je međunarodni dan carine, 26. siječnja, tom prilikom je uručen carinskim službenicima certifikat Svjetske carinske organizacije (WCO), koji su se u protekloj godini iskazali u radu i obavljanju službenih zadaća…

Ovogodišnja tema dana carine, koju kao i svake godine definira Svjetska carinska organizacija je „Scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem“.

Na ovaj način daje se prioritet digitalnoj transformaciji carine stavljajući naglasak na kulturu prikupljanja i razmjene podataka kroz izgradnju ekosustava zasnovanog na podacima, u čemu se prepoznaje i Carinska uprava kao služba kojoj je jedan od prioriteta prikupljanje i analiza carinskih podataka.

Povodom međunarodnog dana carine, 20 carinskih službenika koji su dali svoj doprinos i ovom prioritetu su dobili certifikate WCO-a.

Svi službenicima Carinske uprave želimo sretan i uspješan međunarodni dan carine.

Autor