OBILJEŽEN DATUM

Međunarodni dan carine proslavljen je 26. siječnja, domaći carinci nagrađeni

-

Carinska uprava Ministarstva financija obilježila je međunarodni dan carine, 26. siječnja, tom prilikom je uručen carinskim službenicima certifikat Svjetske carinske organizacije (WCO), koji su se u protekloj godini iskazali u radu i obavljanju službenih zadaća…

Ovogodišnja tema dana carine, koju kao i svake godine definira Svjetska carinska organizacija je „Scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem“.

Na ovaj način daje se prioritet digitalnoj transformaciji carine stavljajući naglasak na kulturu prikupljanja i razmjene podataka kroz izgradnju ekosustava zasnovanog na podacima, u čemu se prepoznaje i Carinska uprava kao služba kojoj je jedan od prioriteta prikupljanje i analiza carinskih podataka.

Povodom međunarodnog dana carine, 20 carinskih službenika koji su dali svoj doprinos i ovom prioritetu su dobili certifikate WCO-a.

Svi službenicima Carinske uprave želimo sretan i uspješan međunarodni dan carine.

Autor