PROMETNA PATROLA

Ovi vozači ne smiju nimalo konzumirati alkohol (0 g/kg)

Foto: MUP

Nimalo alkohola u dahu/krvi ne smiju imati vozači B kategorije koji voze profesionalno, mladi vozači, instruktori vožnje i vozači gospodarskih vozila

Autor: Vanja Vargec, pravni stručnjak

Općepoznata je činjenica da vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u krvi imaju alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, s tim da se, sukladno članku 199. stavku 3. i 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama vozač je počeo upravljati vozilom ako je pokrenuo vozilo s mjesta. Prisutnost alkohola u njegovom tijelu utvrđuje se mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka, analizom urina ili krvi, liječničkim pregledom ili drugim metodama i aparatima (alkometar…)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, člankom 199. stavkom 1, predviđene su i kategorije vozača koji u tijelu ne smiju imati nimalo alkohola:

– vozač vozila kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H (članak 217., prilog)
– instruktor vožnje
– mladi vozač
– vozač vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.).

Dakle, za navedene kategorije vozača vrijedi “nulta tolerancija” na alkohol u krvi prilikom upravljana vozilom.

 

PRILOG

Članak 217. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategorije gdje u:
1) AM, spadaju mopedi i laki četverocikli:
– minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina.
2) A1, spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;
– motorna vozila na tri kotaĉa ĉija snaga nije veća od 15 kW,
– minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.
3) A2, spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice, ĉija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više;
– minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.
4) A, spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice;
– motorna vozila na tri kotača ĉija je snaga veća od 15 kW,
– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ako vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,
– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.
5) B, spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg.
U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je poloţio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom;
– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.
6) BE spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju BE je 18 godina.
7) C1, spadaju motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3 500 kg, ali nije veća od 7 500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s prikljuĉnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju C1 je 18 godina.
8) C1E, ne dovodeći u pitanje odredbe o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada:
– kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12 000 kg;
– ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada
– kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 3 500 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12 000 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju C1E je 18 godina.
9) C, spadaju motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, ĉija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju C je 21 godina.
10) CE, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategorije CE je 21 godina.
11) D1, spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozaĉa i čija maksimalna dužina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s prikljuĉnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju D1 je 21 godina.
12) D1E, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju D1E je 21 godina.
13) D, spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozaĉa; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju D je 24 godine.
14) DE, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg;
– minimalna starosna dob za kategoriju DE je 24 godine.
15) F, spadaju traktori sa ili bez prikolice;
– minimalna starosna dob za kategoriju F je 16 godina.
16) G, spadaju radni strojevi;
– minimalna starosna dob za kategoriju G je 16 godina.
17) H, spadaju tramvaji;
– minimalna starosna dob za kategoriju H je 21 godina.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 9. i 10. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C i CE kategorije je 18 godina, ako vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 13. i 14. ovoga ĉlanka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 21 godina, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 13. i 14. ovoga ĉlanka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 23 godine, ako je vozač uspješno stekao ubrzanu poĉetnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(5) Iznimno od stavka 1. toĉke 13. i 14. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 21 godina, ako je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(6) Iznimno od stavka 1. toĉke 9. i 13. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilima C kategorije je 18, a D kategorije 21. godinu, za vozila koja koristi policija, vatrogasna služba i za vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja.

(7) Vozačka dozvola iz stavka 6. ovoga članka je valjana samo na području Republike Hrvatske sve dok vozač ne navrši minimalnu starosnu dob navedenu u stavku 1. točki 9. i 13. ovoga članka.

(8) Ministar nadležan za unutarnje poslove propisat će pravilnikom posebne uvjete glede dobnih granica, uvjeta upravljanja i načina prijevoza na motornim vozilima policije.

(9) Ministar nadležan za poslove obrane propisat će pravilnikom uvjete za upravljanje i način prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske.

 

Autor

Preporučeni sadržaj