Otkrivamo najčešće kvarove: Citroën C3

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?
SVI
MODELI
PROBLEM  – Buka iz prednjeg ovjesa na neravnim površinama.UZROK
– Neispravni gornji zakretni ležajevi prednjeg nosača ovjesa.POPRAVAK
– Staviti nove gornje zakretne ležajeve prednjeg nosača ovjesa. SVI
MODELI
PROBLEM – Svijetli kontrolna lampica ABS-a.UZROK
– Prsten davača broja okretaja kotača i ABS kontaminiran korozijom i
prljavštinom.POPRAVAK
– Provjerite kodove grešaka i obrišite ako je potrebno. Temeljito očistite
davač i prsten davača broja okretaja kotača ABS-a. SVI
MODELI
PROBLEM – Podrhtavanje spojke pri aktivaciji spojke pri kretanju na 2000/min.UZROK
– Neispravna tlačna ploča spojke.POPRAVAK
– Zamijenite tlačnu ploču spojke. SVI
MODELI
PROBLEM – Neispravan rad na praznom hodu, oklijevanje/prekid rada.UZROK
– Neispravni priključci davača položaja radilice (CKP).POPRAVAK
– Provjerite kod datuma proizvodnje na davaču položaja radilice (CKP). Ako je
kod datuma 3156 ili veći, davač CKP je ispravan. Zamijenite ako je potrebno. SVI
MODELI S OBLOGAMA KOČNICA TRW
PROBLEM – Gubitak učinkovitosti kočenja, neravnomjerno kočenje, ubrzano
trošenje diskova.UZROK
– Loša kvaliteta obloge prednjih kočnica.POPRAVAK
– Ugradnja modificiranih obloga prednjih kočnica. SVI
MODELI S ELEKTRIČNIM SERVO UREĐAJEM (EPS) OD 04.12.2007.
PROBLEM – Težak električni servo upravljač (EPS).UZROK
– Neispravan davač momenta električnog servo upravljača (EPS), slaba veza
između kontrolnog modula električnog servo upravljača (EPS) i multipriključnog
sklopa.POPRAVAK
– Multipriključci sklopa moraju biti ispravno postavljeni. Ako su
multipriključci ispravno postavljeni, zamijenite letvu električnog servo
upravljača (EPS). SVI
MODELI OD 04.12.2006.
PROBLEM – Svijetli kontrolna lampica temperature rashladnog sredstva motora
svijetli.UZROK
– Napuknuto kućište senzora temperature rashladne tekućine (ECT), ugrađen
neispravan osjetnik temperature rashladne tekućine (ECT).POPRAVAK
– Pristupite memoriji grešaka ECM i obrišite kodove grešaka. Provjerite stanje
osjetila temperature rashladne tekućine (ECT). Zamijenite ako je potrebno.
Provjerite je li ispravan tip osjetila temperature rashladne tekućine (ECT).
Zamijenite ako je potrebno. SVI
MODELI OD 09/2006.
PROBLEM – Nepravilni zvuk iz prostora zupčastog remena.UZROK
– Utjecanje vode u poklopce zupčastog remena uzrokuje koroziju.POPRAVAK
– Zamijenite zupčasti remen zajedno sa remenicom zatezača. BENZINCI
1.4 8V
PROBLEM – Neispravan rad na praznom hodu, gubitak snage, nepravilno paljenje,
motor radi na 3 cilindra.UZROK
– Utjecanje vode u električnu instalaciju brizgaljke iz mlaznica za pranje
vjetrobranskog stakla.POPRAVAK
– Pristupiti memoriji grešaka ECM i obrisati kodove grešaka. Ugradite
modificirane brizgaljke za pranje vjetrobranskog stakla. SVI
MODELI OSIM MOTORA 8HY (DV4TED4)
PROBLEM – Gubitak pogona, nije moguće birati stupnjeve prijenosa.UZROK
– Slomljen vijak za fiksiranje nosača selektora brzina.POPRAVAK
– Stavite tanki sloj maziva na novi fiksirajući vijak selektora brzina.
Postavite novi fiksirajući vijak na nosač selektora brzina. SVI
DIZELAŠI
PROBLEM – Ne starta, baterija ispražnjena.UZROK
– Utjecanje vode u kutiju s osiguračima/pločicu releja u prostoru motora 3.
Električne instalacije taru se o šasiju.POPRAVAK
– Staviti vodootporni poklopac na kutiju s osiguračima/pločicu releja u
prostoru motora te spužvastu zaštitu između električnih instalacija i šasije. SVI
DIZELAŠI
PROBLEM – Kontrolna lampica temperature rashladnog sredstva motora svijetli,
ali mjerač temperature motora očitava normalno stanje. Uključenje klima-uređaja
utječe na rad kontrolne lampice temperature rashladnog sredstva motora.UZROK
– Neispravni releji motora ventilatora rashladnog sredstva motora (3).POPRAVAK
– Zamijenite sva tri releja. DIZELAŠI
1.4 HDi
PROBLEM – Ne starta. Kod greške pohranjen u memoriji grešaka računala motora
(ECM) P1197.UZROK
– Nepovratni ventil goriva blokiran u otvorenom položaju. Ulazak zraka u
brtvila povratne cijevi brizgaljke goriva.POPRAVAK
– Stavite novi nepovratni ventil goriva. Provjerite brizgaljke goriva zbog
mogućih grešaka. Zamijenite brtvila povratne cijevi brizgaljke goriva ako je
potrebno. DIZELAŠI
1.4 HDi
PROBLEM – Greška pri startanju. Miris dizela iz prostora motora.UZROK
– Linija za dovod goriva tare se o filter za zrak i/ili usisnu granu.POPRAVAK
– Postavite dorađenu liniju za dovod goriva sa zaštitom. Pričvrstite liniju za
dovod goriva prema potrebi. DIZELAŠI
1.4 HDi
PROBLEM – Zvuk lupanja metala iz prednje desne strane vozila pri paljenju ili
zaustavljanju vozila ili kod pokretanja.UZROK
– Cijev klima-uređaja (AC) udara u šasiju.POPRAVAK
– Stavite umetak između cijevi klimauređaja i šasije. DIZELAŠI
1.6 HDi
PROBLEM – Gubitak snage, lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli.
Zveckanje iz turbopunjača. Previše ispušnog dima.UZROK
– Unutarnja greška turbopunjača (TC).POPRAVAK
– Pregledajte ima li motor unutarnja oštećenja. Popravak prema potrebi. Ugradite
novi turbopunjač. DIZELAŠI
1.6 HDi
PROBLEM – Curenje ulja iz turbopunjača, gubitak snage. Zvuk fućkanja sa
motora/turbine (tc).UZROK
– Provjerite ima li pukotina na usisnoj cijevi TC .POPRAVAK
– Zamijenite usisnu cijev TC. DIZELAŠI
1.6 HDiPROBLEM
– Nepravilni zvuk iz prostora zupčastog remena.UZROK
– Utjecanje vode u poklopce zupčastog remena uzrokuje koroziju.POPRAVAK
– Zamijenite zupčasti remen zajedno sa remenicom zatezača

U suradnji s – Auto
elektrika Novak d.o.o. – www.autodata.hr

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo