Vozači kamiona od sada imaju mogućnost post-pay plaćanja cestarine u Srbiji

DKV Euro Service nudi postupak naknadnog plaćanja obračunom cestarine u Srbiji
DKV Euro Service će kao prvi pružatelj usluga kartica za gorivo i servisnih kartica od 1. 10. 2019. obračunavati cestarinu za kamione u Srbiji postupkom naknadnog plaćanja (post-pay). Pritom se vozači mogu služiti brzim trakama i više ne moraju prekidati put. Obračun se vrši naknadno elektroničkim putem. Do sada su vozači morali plaćati naknade za cestarine na pojedinim naplatnim stanicama.Korisnik kupuje uređaj za naplatu cestarine naknadnim obračunom već pri ulasku u Srbiju na graničnim prijelazima na prodajnim mjestima za TAG – ENP. Treba samo pokazati karticu DKV CARD i prometnu dozvolu. Zatim dobiva uređaj OBU koji se na licu mjesta konfigurira prema potrebi korisnika. Od sada će se sve cestarinske transakcije korisnika u Srbiji provoditi putem navedenog uređaja za naplatu te će biti obračunate preko DKV. Srbija je logistički važna tranzitna zemlja. Međunarodni prijevoznici prolaze preko ove zemlje na Balkanu kada voze iz primjerice Turske, Grčke, Bugarske, Rumunjske ili Mađarske u Srednju i Sjevernu Europu ili kada voze iz Rusije u Južnu Europu.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo