Zamjena zahrđalih pragova

Reži do zdravog, rekonstruiraj, zavari i zaštiti
Posebno
je to izraženo kod primjeraka koji su pretrpjeli sudar, jer reparirani
dijelovi, koji su često zagrijavani (radi ravnanja) i zavarivani potom ubrzano
hrđaju. Danak uzima i dugotrajna vožnja posoljenim prometnicama. – U protekle
godinu-dvije uočava se porast zahtjeva za sanacijom nosećih dijelova karoserije.
Nažalost, mnogi to rade nestručno i, doslovce, krpaju ‘u fušu’.Iznimno je važno da se uklone (odrežu) svi
truli dijelovi i potom temeljito očisti, do zdravog lima, cjelokupno okruženje
dijela koji se sanira. Potom se izrađuje zamjenski komad, temeljito zavaruje i
s tri sloja premaza štiti od hrđanja. Tek tada auto postaje potpuno ispravan,
naglašava Drago Jaković, ‘doktor’ za lim.Truli pragovi su opasni – ako se u
sudaru auto pretvori u ‘harmoniku’, a nema šansi za prolazak na tehničkom
pregleduNakon
uklanjanja zahrđalih te izrade i zavarivanja novih nosivih dijelova treba
provjeriti da nije došlo do uvijanja karoserije.www.auto-jakovic.hr, tel.
01-6590 145

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo