PRAVNI SAVJET

Tko odgovara za štetu na vozilu nastalu na privatnom prostoru?

Štete koje nastanu od vozila u uporabi na privatnim parkiralištima također bile pokrivene osiguranjem…

PITANJE ČITATELJA

Na privatnom prostoru/dvorištu na automobilu mi je nastala šteta udarom drugog vozila. U mirnom postupku osiguratelj mi je odbio zahtjev za naknadu štete prema kao pravno neosnovan, uz obrazloženje da su temeljem čl. 22. st. 1. i 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ugovorom o osiguranju pokrivene samo štete nastale od vozila koja se kreću javnim cestama i ostalim površinama na kojima se odvija promet, pa budući da se štetni događaj zbio na privatnom prostoru/dvorištu, tj. izvan javne ceste, da šteta nije obuhvaćena osiguranjem. Je li to ispravno? Što mi je raditi?

ODGOVOR PRAVNOG STRUČNJAKA

Za procjenu osigurateljeve odgovornosti za štetu počinjenu motornim vozilom u pokretu treba krenuti od zakonskog određenja te odgovornosti, tj. da „ugovor o osiguranju od odgovornosti pokriva štetu koju vlasnik može nanijeti uporabom vozila trećim osobama, i to zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, i to na površinama na kojima se odvija promet“ (iz čl. 22. st. 1. ZOOP). Ovakvo određenje zahtijeva tumačenje triju elemenata odnosno izraza: 1. pojma štete koju nanese vlasnik; 2. pojma vozila; 3. pojma površine na kojoj se odvija promet.

Ad 1. Uloga vlasnika čini se da u praksi nije sporna. Vlasnik je osiguranik jer je on po općim propisima (Zakon o obveznim odnosima, čl. ….) objektivno odgovoran za štetu od opasne stvari. Pri tome je nevažno je li vlasnik upravljao vozilom u trenutku nastanka štete ili netko drugi.

Ad 2. Pojam vozila precizno je određen ZOOP-om: to su vozila koja podliježu obvezi registracije te po propisima o registraciji moraju imati prometnu dozvolu.

Ad 3. Praksa pokazuje da je najspornije određenje površine na kojoj se odvija promet. Treba uočiti i istaknuti da sam ZOOP, kao neosporno za to pitanje mjerodavan zakon, uz javne ceste, koje atribuira kao javne, dodaje, bez takvog ograničenja (atributa), i sve ostale površine na kojima se odvija promet. Naglasak je, dakle, na odvijanju prometa, a u središtu svega je motorno vozilo kao opasna stvar, te vlasnikova odgovornost za to koja, radi zaštite potencijalnih oštećenika, mora biti pokrivena obveznim osiguranjem. Čini se da baš ta kombinacija tekstualnih odrednica i razloga ozakonjenja osiguranja. Vodeći računa o cilju, odnosno društvenoj svrsi propisa, čini se da bi i štete koje nastanu od vozila u uporabi na privatnim parkiralištima također bile pokrivene osiguranjem. od odgovornosti – daje odgovor na pitanje o obuhvatu izraza površine na kojoj se odvija promet.
U svakom slučaju, pokušajte dodatnim dopisom osiguravatelju pojasniti kakav je vrsta površine gdje je došlo do štetnog događaja, a u konačnici i potražiti stručnu pravnu pomoć i moguće zaštitu pred sudom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin