DOKTORE POMOZITE

Honda Civic i Accord: ovo su kvarovi izvrsnog dizelaša 2.2 CTDI

Honda Civic devete generacije (2006. – 2011.) i Honda Accord sedme generacije (2003. – 2007.) nažalost pretposljednje na europskom tlu, i dalje su visokocijenjeni modeli na tržištu rabljenih. Nude sve ono što se podrazumijeva sintagmom japanska kvaliteta.

Mnogi koji se dobro razumiju u automobilsku tehniku i pouzdanost potvrdit će vam da je ovaj Civic bolji od Golfa, serije 5 i 6 (iz tog doba), a Accord od Passata B5.5 i B6, junaka i mjerila za srednju klasu (D-segment).

Honda, to je opće posnato največći je proiudođač motora s unutrašnmjim izgaranjem, a slavu je stekla prvenstveno moćnim, ‘pogođenim’ i iznimnokvalitetnim benzinskim motorima. Ali, slavna japanska marka poznata je i po izvrsnim dizelašima, a posebno se iskazao common-rail dizelaš 2.2 CTDI sa 140 KS i 340 Nm, koji je na kraju karijere tih modela nabijen na 150 KS i 350 Nm.

Ne može se reći da je brži i eksplozivniji od takašnjih Volkswagenovih, s ubrizgavanjem PDE, ali su ‘ljepše vukli’, bili ugodniji za vožnju. A da su kvalitetniji i pouzdaniji, ‘ruku u vatru’ stavili bi mnogi mehaničari. Nisu ipak bili bez mana, ovo su kvarovi i problemi iz službenog biltena.

PROBLEM
Svijetle kontrolne lampice ABS-a, sustava kočenja i ručne kočnice pri paljenju motora.

UZROK
Nizak napon akumulatora pri paljenju motora. Neispravan alternator

POPRAVAK
Provjerite alternator i po potrebi ga popravite ili zamijenite. Napunite ili zamijenite akumulator.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Kodovi grešaka: P2A00, P0135, P1172.

UZROK
Neispravna grijana lambda sonde (HO2S).

POPRAVAK
Zamijenite grijanu lambda sondu (HO2S). Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara (MIL) svijetli pri startanju motora odmah nakon zaustavljanja. Kod greške: P0344.

UZROK
Neispravan signal sa davača položaja bregastog vratila (CMP).

POPRAVAK
Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.

PROBLEM
Motor se gasi pri pritiskanju spojke. Kod greške: P060B

UZROK
Greška softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK
Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.

PROBLEM
Vibracije u vozilu kada je motor u praznom hodu ili pri slabom gasu. Izraženije u hladnim vremenskim uvjetima.

UZROK
Gumice nosača stražnjeg prigušivača ispuha su prekomjerno pritisnute zbog krivo postavljenog visećeg nosača.

POPRAVAK
Skinite stražnji prigušivač ispuha. Podesite viseće nosače stražnjeg prigušivača ispuha: Podignite lijevi viseći nosač prigušivača za 2-3 mm. Podignite desni viseći nosač prigušivača za 2-3 mm. Ponovo postavite stražnji prigušivač ispuha.

PROBLEM
Kod greške: U0122. Moguća pohrana kodova grešaka CAN magistrale podataka.

UZROK
Slaba veza na masu za kontrolni modul ABS-a.

POPRAVAK
Pronađite i provjerite stanje priključka mase mase: Civic – iza prednjeg branika. CR-V – ispod kontrolnog modula ABS. Po potrebi očistite i učvrstiti priključak mase.

PROBLEM
Motor nepravilno radi. Vibracije iz motora/mjenjača.

UZROK
Neispravan zamašnjak podijeljene mase.

POPRAVAK
Provjerite zamašnjak podijeljene mase te ga po potrebi zamijenite.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor nepravilno radi.

UZROK
Neispravan aktuator kontrole zraka usisne grane neispravan.

POPRAVAK
Zamijenite aktuator za kontrolu zraka usisne grane.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Kod greške: P2004.

UZROK
Povremeno unutarnje propuštanje vakuuma elektromagnetskog ventila kontrole zraka na usisnoj grani.

POPRAVAK
Ugradite novi elektromagnetski ventil za kontrolu zraka usisne grane.

PROBLEM
Motor povremeno gubi snagu, trza i gasi se.

UZROK
Blokada ventila povrata ispušnih plinova (EGR).

POPRAVAK
Ugradite modificirani ventil EGR. Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.

PROBLEM
Povremeni gubitak snage. Zatajenje motora. Oklijevanje pri ubrzanju. Mogući pohranjeni kodovi grešaka: P1401.

UZROK
Greška softvera računala motora (ECM). Začađen i blokiran ventil povrata ispušnih plinova (EGR) zbog naslaga ugljika.

POPRAVAK
Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ogradite modificirani ventil EGR. Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Povremeno oteženo paljenje. Kodovi grešaka: P0670, P16A1

UZROK
Oštećenje računala motora (ECM) zbog previsokog napona.

POPRAVAK
Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ugradite novo računalo motora (ECM). Pronađite relej prekidača za isključenje startera iza kontrolne ploče na vozačevoj strani. Provjerite kod proizvodnje na releju prekidača za isključenje startera.Ako je kod proizvodnje na releju prekidača za isključenje startera RC-5102, zamijenite relej prekidača za isključenje startera modificiranom verzijom.

PROBLEM
Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Nema odgovora zaklopke. Kodovi grešaka pohranjeni u memoriji grešaka računala motora (ECM): P1248, P2138.
UZROK
Greška softvera računala motora (ECM).
POPRAVAK
Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Akonije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) snadograđenim softverom.

Autor

Preporučeni sadržaj