PRAVNI SAVJET

Kuka ne smije biti na vozilu u prometu ako nema priključnog vozila!

-

Za pravnu osobu ili fizičku osobu obrtnika kazna je 660 do 1990 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 190 do 660 eura te za vozača u iznosu od 30 eura

Vanja Vargec, pravni stručnjak

U članku 90. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da u prometu na javnoj cesti, motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba, no ako je u pitanju promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila tada može biti pridodano samo jedno priključno vozilo (stavak 1.), s tim da se motornim vozilom smije vući samo priključno vozilo koje ne smanjuje njegovu stabilnost (stavak 2.).

Posebno je interesantan stavak 3. navedenog članka koji propisuje da motorno vozilo koje je opremljeno zglobno rastavljivim vučnim uređajem za vuču priključnog vozila (EURO kuka), u situaciji kada ne vuče priključno vozilo ne smije sudjelovati u prometu s postavljenim vučnim uređajem.

Dakle, takva kuka se mora svaki puta skidati s motornog vozila kada se njime ne vuče priključno vozilo (prikolica). Kao razlog se navodi dodatna sigurnost u prometu jer postoji mogućnost da se prilikom sudara kuka zabije u drugo vozilo u prometnoj nesreći a što bi u konačnici izvjesno imalo za posljedicu veću materijalnu štetu nego u situaciji da kuka nije bila postavljena na motorno vozilo.

U tom kontekstu napominjemo da je EURO kuka rastavljiva kuka za vuču priključnog vozila, te je stoga njena prednost brzo postavljanje i brzo skidanje s vozila (primjerice tzv. klik-klak tehnikom). U slučaju da motorno vozilo sudjeluje u prometu s postavljenim takvim vučnim uređajem, a da pri tome ne vuče priključno vozilo, tada su ostvarena obilježja prekršaja za kojega je za pravnu osobu ili fizičku osobu obrtnika kazna je 660 do 1990 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 190 do 660 eura te za vozača u iznosu od 30 eura.

 

 

 

Autor