Policajac me kaznio s 1000 kn, jer sam pričao mobitelom dok sam vozio bicikl…

Do sredine 2014. zabrana upotrebe mobitela i drugih uređaja za vrijeme upravljanja na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom iz članka 196. ZSPC-a odnosila se samo na vozače motornih vozila…

Tada je Zakonom o izmjenama u stavku (3) izostavljena riječ “motornog“ na osnovu čega je takva zabrana proširena na sve vozače svih vrsta vozila, što znači da se otada zabrana upotrebe mobitela odnosi i na vozače bicikala. Kazna je pritom povećana s 500 na 1000 kuna.

Razlog: pokazalo se da upotreba mobitela ili drugih uređaja za vrijeme vožnje može biti opasna kako za vlastitu sigurnost takvih vozača, tako i za sigurnost drugih sudionika u cestovnom prometu.

Usto, formulacijom “mobitel niti druge uređaje” ostavlja se mogućnost kažnjavanja i za druge elektroničke i mehaničke uređaje, koji također mogu umanjiti mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom.

Autor