BESPLATAN PREGLED, JOŠ DANAS I SUTRA

Tehnička ispravnost motocikla, preduvjet sigurne vožnje

Prije nove sezone vožnje na dva kotača provjerite stanje svih vitalnih dijelova motocikla, servisirajte motor i kočnice, procijenite stanje amortizera i posebice guma te pripremite kacigu i zaštitnu opremu

Počela je sezona motocikala i skutera, kojih je sve više na cestama, posebice u južnim krajevima Hrvatske. To povećava rizike prometnih nesreća, jer su vozila na dva kotača bitno nesigurnija nego na četiri. Motocikl leži na samo dvije gume, ukupne kontaktne površine veličine dlana i ako su gume u lošem stanju (istrošene, oštećene, s neispravnim tlakom zraka), posebice ako ima problema s ispravnošću podvozja, motocikl lako završi na asfaltu.

Za motocikliste i njihove suvozače to znači težak pad, s nesagledivim posljedicama, posebice ako su bez kacige. Osobe koje se voze na motociklima i skuterima u ukupnom broju stradalih već godinama sudjeluju s oko 20 posto, a njihov udio u ukupnom obujmu prometa (prevezene osobe, prijeđeni kilometri), sudjeluju tek s jedan do dva posto. Dakle, vožnja na motociklu nije 10 ili 20 posto, nego 10 ili 20 puta (!) opasnija. Zbog toga je tehnička ispravnost motocikla iznimno važna te je prije prvih ozbiljnijih vožnji preporučljivo temeljito provjeriti stanje svih bitnih dijelova i sklopova motocikla.

Centar za vozila Hrvatske, u Danima tehničke ispravnosti motocikla, od 25. do 30. travnja 2022., poziva vlasnike motocikla u stanice za tehnički pregled, na besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti motocikla. Preporučljivo je iskoristiti tu pogodnost kako bi se utvrdilo stanje motocikla te po potrebi provelo potrebne napravili potrebni servisi, odnosno popravci, u svrhu dovođenja motocikla u potpuno ispravno stanje. Na tehničkom pregledu ispravnost motocikla provjerava se po sljedećim fazama:

IDENTIFIKACIJA VOZILA

Pregledava se sljedeće:
– dokumenti vozila: trebaju biti čitki i bez administrativnih pogreški.
– registarske pločice: treba biti originalna i sukladna s dokumentima motocikla, postavljena na propisan način, dobro učvršćena i bez većih oštećenja.
– VIN oznaka motocikla – treba biti sukladna s dokumentima motocikla, u izvornom stanju, bez oštećenja i tragova krivotvorenja.
– dozvoljena razina buke, koja je navedena na okviru motocikla – dB, pri brzini vrtnje za 50% snage

Podaci, odnosno VIN oznaka navedena na okviru treba biti usklađena s podacima u dokumentima motocikla

AKUSTIČKI I VIZUALNI PREGLED

Bučnost je bitna značajka svakog motocikla. Ako se po izvedbi ispušnog sustava (nepropisnoj dorađenosti, neispravnosti) zaključi da je bučnost motocikla prevelika, pristupa se mjerenju razine buke, temeljem podatka o dozvoljenoj razini, u decibelima (dB), na brzini vrtnje motora pri kojoj se razvija 50% snage.

Buka motocikla mjeri se posebnim mjeračem, na otvorenom, uz 5 metara udaljenosti od drugih objekata¸U slučaju prekoračenja dopuštene razine buke, motocikl se proglašava tehnički neispravnim.Potom se pregledava vizualno stanje svih bitnih dijelova, ručica, poluga, štitnika, blatobrana, sjedala, svjetala, žmigavaca, kotača… Sve treba biti u tvornički propisanom stanju, bez veće dotrajalosti i oštećenja

Provjerava se VIN oznaka i usklađenost s dokumentima te stanje, učvršćenje i položaj registarske pločice

PNEUMATICI (GUME)

Ispravnost guma od posebnog je značaja za sigurnost vožnje motocikla, koji se tijekom vožnje podloge dodiruje samo s dvije kontaktne površine, ukupne veličine ljudskog dlana. Pregledava se stanje guma, koje trebaju imati propisanu dubinu utora (najmanje 1,6 mm) te ne smiju imati vidljivih oštećenja. Prevelika istrošenja ukazuju na dotrajalost gume, a nepravilna i asimetrična na probleme u upravljačkom mehanizmu, podvozju i ciklistici.

Istrošenost gume provjerava se po TWI oznaci, odnosno detalju na gaznoj plohi, po kojem se vidi je li došlo do kritičnog istrošenja gume. Provjerava se starost gume, po DOT oznaci, koja ukazuje na tjedan i godinu proizvodnje te tlak zraka, koji treba biti unutar dozvoljenih tolerancija, prema tablici na bočnoj strani motocikla, štitniku lanca ili ispod sjedala.

Detaljno se provjerava stanje i istrošenost guma, u kojima treba biti propisani tlak zraka

KOČNICE

Kočnice su od iznimne važnosti za svako vozilo, posebice motocikla. U prvoj se fazi vizualno i opipom kontrolira stanje kočnih elemenata (diskova, pločica, čeljusti, bubanj kočnica, sajli, kočnih crijeva, cjevovoda, regulacijskih ventila, senzora…), provjerava se razina tekućine u hidrauličkom sustavu i potom pristupa izravnoj kontroli ispravnosti i učinkovitosti kočnog sustava. Učinkovitost kočnog sustava provjerava se na tri načina:

– dinamičko ispitivanje, bez valjaka, na ravnoj i čistoj podlozi izvan stanice za tehnički pregled, brzinom do 20 km/h, pod uvjetom da je osigurano sigurno zaustavljanje. Posebno se ispituje funkcionalnost i učinkovitost prednje i stražnje kočnice.
– statičko ispitivanje, bez valjaka, Treba sjesti na motocikl te nakon stiska ručice (prvo prednje, zatim zadnje) kočnice zanjihati motocikl, dok kotači moraju ostati blokirani.
– pomoću uređaja za kontrolu sile kočenja – valjaka, ako su za stanici za tehnički pregled osigurani nužni uvjeti (valjci imaju način rada za motocikle, kanal ne prolazi između valjaka, osigurana je bočna stabilnost zaštitnom pločom za valjke (da ne bježi lijevo-desno).

Lijevo: dinamičko ispitivanje kočnog sustava (najviše 20 km/h), izvan tehnološke linije, ali u krugu stanice za tehnički pregled; u sredini: statičko ispitivanje kočnog sustava, bez vožnje, na tehnološkoj liniji; desno: zaštitna ploča za valjke i ispitivanje kočnog sustava u valjcima

Na kraju svakog testiranja kočnica, kao i pri tehničkim pregledima treba još jednom – vrlo snažno, većim silama od propisanih, pritisnuti ručice kočnice, kako bi se eventualno oštećenje kočne instalacije dogodilo u stanici za tehnički pregled vozila, a ne na cesti gdje bi otkazivanje kočnog sustava moglo biti pogibeljno za vozača, putnike u vozilu ili druge sudionike u prometu.

SVJETLA

Ispravnost svjetala bitan je elemenata sigurnosti motocikala. Sva svjetla na motociklu trebaju biti ispravna i funkcionalna, a kod prednjih i maglenki provjerava se podešenost svjetlosnog snopa na regloskopu, a pri mjerenju vozač treba biti u sjedalu. Nakon što se regloskop namjesti, moguće je vidjeti stvarni nagib kratkih i dugih svjetala, koji ne smije prelaziti preko granične crte (prikazano na slici), ali smije biti ispod nje.

Razlog za ovu iznimku leži u činjenici da se zbog rasporeda masa kod motocikla natovarenog prtljagom i suvozačem, stražnji dio motocikla spusti te tako podigne svjetlo, odnosno svjetlosni snop, koja tek tad dolaze u svoju pravu poziciju. Prilikom kontrole posebnu pažnju posvetiti ujednačenosti intenziteta (ako su svjetla ugrađena u paru) i boji svjetala.

Lijevo, motocikl treba biti uspravan i s vozačem. Desno, nagib kratkih svjetala je ispod granične crte, što je u redu                                                                                                                                                                          
Ako se uoče dorade na ispušnom sustavu ili se posumnja u bučnost, provjerava se razina buke, prema vrijednosti propisanoj za brzinu vrtnje motora na kojoj razvija 50% snage                                                        
Provjerava se funkcionalnost ručice kočnice, koja pri najsnažnijem stiskanju ne smije dodirivati ručicu (ako bi je dodirnula, gubila bi učinkovitost)                                                                                                                 
U slučaju potrebe, odnosno homologacije na valjcima se ispituju dinamičke karakteristike i snaga motora                                                                                                                                                                                                                               Članak je napravljen suradnji s Centrom za vozila Hrvatske

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo