DOBRO JE ZNATI

Kako radi klima ueđaj? Zašto povećava potrošnju goriva?

-

Klima uređaj radi na principu sposobnosti rashladnog fluida da prima i otpušta znatne količine topline kad mijenja agregatno stanje, iz tekućeg u plinovito i obratno…

• osnovni je sklop klipni kompresor, koji se pokreće remenskim prijenosom i elektromagnetskom spojkom. Kompresor komprimira plinoviti rashladni medij, pri čemu mu se povisuju tlak i temperatura
• do 1994. se koristio rashladni medij freon R12 na bazi fluoroklorougljika (CFC). Zbog njegovog lošeg utjecaja na ozonski omotač, zamijenjen je ekološki prihvatljivijim medijem R134a, na osnovi hidrofluorougljika (HFC)
• plinoviti se rashladni medij usmjerava u hladnjak, gdje se kondenzira (prelazi iz plinovitog u tekuće stanje), te otpušta toplinu u okolinu uz pomoć ventilatora.
• Nakon izlaska iz hladnjaka kondenzirani rashladni fluid prolazi kroz filtar, gdje se zadržavaju nečistoće i vlaga.

• pročišćeni rashladni fluid pod visokim tlakom dolazi do ekspanzijskog ventila, gdje mu se tlak i temperatura drastično smanjuju, a temperatura postaje nižom od temperature u kabini.
• slijedi takozvani “radni takt”, odnosno proces hlađenja kabine. Fluid prolazi kroz isparivač gdje prelazi iz tekućeg u plinovito stanje i istodobno preuzima toplinu iz kabine. To se zbiva izmjenom topline između stijenki isparivača i okolnog zraka.
• zrak rashlađen na stijenkama isparivača upuhuje se u kabinu električnim ventilatorom, te tako obara temperaturu u kabini vozila.
• vlaga iz zraka, koja se kondenzira na stjenkama isparivača, odvodi se specijalnim drenažnim cijevima.
• rashladni uređaj postaje klimatizacijski tek kad se opremi posebnim grijačem. Najčešće se koristi izmjenjivač topline, koji koristi toplinu motora. Tako se u svim klimatskim uvjetima u kabini može postići optimalna temperatura i vlažnost.
• klimatizacijski uređaji troše energiju motora (prvenstveno za pokretanje kompresora). Tako se korisna snaga motora smanjuje za pet do osam posto (ovisno o veličini motora), te potrošnja goriva raste od 0,5 do 1,5 l/100 km

Autor