DOBRO JE ZNATI

Koje vozilo ima prednost u raskrižju? OVO trebate znati

Prometne zgode i nezgode
Prometne zgode i nezgode
-

CRVENO, jer je u semaforiziranom raskrižju semafor nadređen prometnom znaku koji označava glavnu cestu, pa prednost ima vozilo koje zadržava pravac kretanja. Žuto rotacijsko svjetlo (vozilo održavanja) ne daje prednost, za razliku od plavog (MUP, hitna medicinska služba, pravosuđe, vatrogasci)

U cestovnom prometu vrijedi sljedeća hijerarhija u regulaciji: 1. policajac, 2. semafor, 3. prometni znak. Ako policajac regulira promet u raskrižju, nadređen je semaforima i prometnim znakovima. Ako je raskrižje semaforizirano, a policajca nema, kao u konkretnom slučaju, semafori su određujući čimbenik te su pravila semaforiziranog raskrižju nadređena prometnim znakovima koji određuju glavnu i sporednu prometnicu.

Prednost prolaza ima crveno vozilo, jer prolazi kroz semaforizirano raskrižje dok je upaljeno zeleno svjetlo na semaforu i zadržava pravac kretanja.

Žuto vozilo također prolazi kroz raskrižje dok je upaljeno zeleno svjetlo na semaforu, ali skreće ulijevo i mora propustiti crveno vozilo, koje zadržava pravac kretanja.

Žuto rotacijsko svjetlo znači da je riječ je o vozilu obrtnika ili tvrtke koja se bavi nekom od djelatnosti rada na prometnicama, koje mu ne daju pravo prednosti prolaza, nego služi za kao upozorenje.

Da je na mjestu žutog vozila s žutim rotacijskim svjetlom bilo vozilo s plavim rotacijskim svjetlom (MUP, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci, pravosuđe), dakle vozilo s prvenstvom prolaza, imalo bi prednost pred vozilom koje zadržava pravac kretanja.

Važno: vozilo s plavim rotacijskim svjetlom mora se zaustaviti na crveno svjetlo u semaforiziranom raskrižju (čl. 59. st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama), a prednost uvijek ima samo ako u raskrižje ulazi na zeleno svjetlo.

Stoga crveno vozilo, premda u semaforizirano raskrižje ulazi kroz zeleno svjetlo sa sporedne prometnice, ima prednost nad žutim, koje kroz zeleno svjetlo ulazi s glavne prometnice, ali skreće ulijevo. Da semafora nema ili su ugašeni, žuto bi vozilo, koje skreće ulijevo, imalo prednost nad crvenim, jer se, temeljem prometnih znakova, nalazi na glavnoj prometnici, a crveno je na sporednoj.

Autor