Tehnički neispravan natječaj za koncesiju u splitskoj luci

Vučna sila 120 tona?! Zbog takve tehničke besmislice studenti izravno padaju na ispitu iz Mehanike

Tehničke karakteristike natječaja za koncesiju tegljenja brodova u splitskoj luci pisala je tehnički neobrazovana osoba (osobe), u suprotnosti je s II. Newtonovim zakonom, Temeljnim zakonom gibanja te ga treba poništiti

Autor: Željko Marušić

Na Fakultetu prometnih znanosti, uz četiri specijalizirana kolegija, nositelj sam temeljnog kolegija Mehanika II. Pokriva kinematiku i dinamiku te je temelj cestovnog, željezničkog, zračnog i vodno-pomorskog prometa. Nastojim što stručnije, kvalitetnije i odgovornije predavati, a studenti će vam sigurno potvrditi da sam pravičan i ne (pretjerano) strog.

Inzistiram na temeljnim principima i zakonitostima, razumijevanju bitnoga povezano s konkretnih primjerima iz svih grana prometa, a posebice na mjernim jedinicama. One su temelj svega, a analiza jednadžbi iz mehanike, po mjernim jedinicama, najbolji je način provjere ispravnosti računalnog postupka.

Nikada na usmenom ispitu studenta nisam negativno ocijenio zbog neznanja nekog tabličnog podataka čak ni greške u matematičko-fizičkom izvodu, ako nije pogriješio u temeljnim zakonima mehanike ili (sljedeći put) želi odgovarati za najvišu ocjenu. Ali, ako studenti u temeljnim zakonima mehanike, vektorskom računu i, posebice, mjernim jedinicama na usmenom ispitu pokažu neznanje, izravno padaju ispit, čak i ako su došli sa 100 posto bodova iz pismenog ispita. Mi smo Tehnički fakultet!

Barem po deset puta tijekom semestra naglasim kako su izrazi, primjerice, ‘težak sam 75 kg‘, ‘vučna sila 5 tona’, ‘u sudaru se povećava masa‘, ‘sila od 5G‘, tehničke besmislice koje ukazuju na nepoznavanje temeljnih zakona mehanike i vektorskog računa te znače izravan pad na ispitu. Tijelo mase 100 kg istu bi masu imalo na Zemlji, Mjesecu, Saturnu…, ali se razlikuje težina, u Newtonima (N), temeljem II. Newtonovog zakona, ovisno o gravitacijskom ubrzanju.

U medijima su objavljeni podaci o natječaja za koncesiju za koncesiju tegljenja brodova u splitskoj luci, uz izražavanje sumnje kako je namješten, odnosno pogoduje velikim stranim kompanijama, koji imaju vučne brodove značajki i performansi koje (znatno) nadilaze maritimne i kapacitivne potrebama splitske luke.

Konkretno, u natječaju je definirano ‘tegljače ukupne vučne sile minimalno 120 tona’. Bez obzira na to što se u anglosaksonskoj terminologiji zadržava označavanje sile u tonama, kao relikt prošlosti kad se sila označavala kilopondima, a u alglosaksonskon terminologiji ‘kilogramima sa zvjezdicom’ (umnoškom kilograma i gravitacijskog ubrzanja), po međunarodnim tehničkim standardima, od 1979., sila se izražava u Newtonima (N), koji su umnožak mase (kg) i ubrzanja (m/s2), metara u sekundi na kvadrat. Vrijedi: 1 N = 1 kg x 1 m/s2.

Koliko je to tehnički pogrešno i apsurdno pokazuje što je vučna sila vektor, koja ima pravac djelovanja, usmjerenost i hvatište te izražava se mjernom jedinicom Newton (N), a masa skalar, u kilograma (kg), odnosno tonama (1000 kg), koja je ne djeluje ni na što i nema učinka, dok na nju, temeljem II. Newtonovog zakona, ne počne djelovati sila (vučna, gravitacijska…), u N i počne stvarati ubrzanje. u m/s2.

Tehničke karakteristike natječaja za koncesiju tegljenja brodova u splitskoj luci pisala je tehnički neobrazovana osoba (osobe), u suprotnosti je s Drugim Newtonovim zakonom, Temeljnim zakonom gibanja te ga treba poništiti.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo