DOBRO JE ZNATI

Klima uređaj loše hladi? Ovo su mogući problemi i kvarovi

Najprije trebate provjeriti ima li struje na kompresoru. Ako nema, uzrok može biti u prekidaču ili u električnoj instalaciji od prekidača do kompresora…

Ako pak kompresor dobiva strujno napajanje, tada je problem u elektromagnetskoj remenici, odnosno u presostatu. Prilikom tog pregleda preporučljivo je ponovno kontrolirati i po potrebi dopuniti plin u instalaciji.

Moguć je i najgori scenarij, da je kompresor klima uređaja temeljito potrošen te će trebati izmjena. Bez temeljitog pregleda ne može se procijeniti trošak, no kad se jave simptomi kvara, trebat ćete se pomiriti s manjim ili većim troškom popravka.

Učinkovitost klima uređaja provjerava se mjerenjem temperature struje zraka na izlasku iz ventilacijskih kanala. Foto: Autoportal.hr

Svaki klima uređaj troši energiju motora (prvenstveno na pogon kompresora), a time smanjuje snagu i povećava potrošnju goriva. Kako bi bio ispravan i učinkovit, a manje povećavao potrošnju, svake je godine, prije prvih vrućina, preporučljiv servis.

Ako to niste napravili dosad, napravite sada -raspitajte se, provjerite gdje je provjereni servis za klima uređaj, koji će vam istodobno napraviti kvalitetnu dezinfekciju.

Izmjena, odnosno nadopunjavanje rashladnog plina s dodatkom ulja (radi podmazivanja kompresora i ventila) i fluorescentnog sredstva (radi uočavanja propuštanja) obavlja se specijaliziranim uređajem. Foto: Autoportal.hr

Tijekom servisa klima uređaja provjerava se tlak rashladnog medija u sustavu te ga se po potrebi dopunjuje. Potom se mijenja filtar peludi, čiste isparivač i kondenzator te provjeravaju ventilator i svi spojevi.

Kontrola propuštanja rashladnog medija, s dodatkom fluorescentnog sredstva, na svim spojevima i priključcima te isparivaču i kondenzatoru obavlja se uz pomoć posebne svjetiljke. Foto: Autoportal.hr

Autor

Preporučeni sadržaj