Odšteta nakon nesreće mora uključivati PDV

Imate pravo na potpunu nadoknadu, vrijednost popravka s PDV-om bez obzira kako ćete popraviti automobil… PITANJE ČITATELJA Prilikom obračuna materijalne štete, prema službenoj procjeni, osiguravatelj

Rent-a-car ne želi platiti vučnu službu

Ako je riječ o mehaničkom kvaru nastalom normalnom upotrebom vozila, rent-a-car treba snositi troškove šlepanja… PITANJE ČITATELJA U rent-a-caru sam, u Zagrebu, iznajmio automobil, koji